top of page
slang.png

workshop        

Simon de Getallenslang

Wat start als een spel om de telrij te verkennen, groeit uit tot een leertraject waarmee het rekenen op de

lege getallenlijn wordt doorgrond.

Leg een stevige basis, voor een gezonde doorgroei!

groep 3-4-5 

Dit is een praktische workshop waarin we aan de slag gaan met de rekenslang,

een belangrijk instructiemiddel voor het rekenen tot 20, tot 100 en…….tot 1000.

 

Aspecten uit de praktijk komen aan de orde, zoals;

  • ontdekken van de getalstructuur.

  • de sprong over het tiental

  • het blijven tellen

  • plaats in de getalrij

  • puntsommen

  • splitsingen

  • automatisering

  • effectieve strategieën

  • getalrelaties onderzoeken.

 

Simon de Rekenslang is hier het antwoord op.

Samen wordt doordacht hoe je bij de leerlingen fundamenten ontwikkelt en hoe je ze

spelenderwijs tot inzicht en automatisering brengt.

 

Je wordt in de rol van didactisch ontwerper gezet.

Je leert je materiaal zo in te zetten dat je gericht kunt oefenen.

Je kunt de opdrachten in een didactisch kader plaatsen, zodat het meer wordt dan

een verzameling “leuke” opdrachten.

 

Simon is een voorloper op de getallenlijn.
Hij kan naast elke methode worden ingezet en zorgt voor grote betrokkenheid!

Doelgroep: leerkrachten groep 3, 4, 5.

DATA workshop:

dinsdag 23 januari 2024

van 16.00 tot 19.30 uur

Er wordt gezorgd voor een broodjesmaaltijd.

Locatie: Dependance Triangel, Nazarethstraat 76, 5021 VX Tilburg

Kosten €195,- exclusief B.T.W. per deelnemer

Dit bedrag is inclusief een bijpassend leermiddelenpakket ter waarde van €50, -

 

 

bottom of page