slang.png

workshop        nieuw

Simon de rekenslang

Wat start als een spel om de telrij te verkennen, groeit uit tot een leertraject waarmee het rekenen op de lege getallenlijn wordt doorgrond.

Leg een stevige basis, voor een gezonde doorgroei!

nieuw groep 3-4-5 

Dit is een praktische workshop waarin we aan de slag gaan met de rekenslang,

een belangrijk instructiemiddel voor het rekenen tot 20, tot 100 en…….tot 1000.

 

Aspecten uit de praktijk komen aan de orde, zoals;

  • ontdekken van de getalstructuur.

  • de sprong over het tiental

  • het blijven tellen

  • plaats in de getalrij

  • puntsommen

  • splitsingen

  • automatisering

  • effectieve strategieën

  • getalrelaties onderzoeken.

 

Simon de Rekenslang is hier het antwoord op.

Samen wordt doordacht hoe je bij de leerlingen fundamenten ontwikkelt en hoe je ze spelenderwijs tot inzicht en automatisering brengt.

 

Je wordt in de rol van didactisch ontwerper gezet.

Je leert je materiaal zo in te zetten dat je gericht kunt oefenen.

Je kunt de opdrachten in een didactisch kader plaatsen, zodat het meer wordt dan een verzameling “leuke” opdrachten.

 

Simon is een voorloper op de getallenlijn.
Hij kan naast elke methode worden ingezet en zorgt voor grote betrokkenheid!

Doelgroep: leerkrachten groep 3, 4, 5.

DATA workshop:

dinsdag 12 oktober 2021

van 16.00 tot 19.30 uur

Er wordt gezorgd voor een broodjesmaaltijd.

Kosten €150,- exclusief B.T.W. per deelnemer

Dit bedrag is inclusief een bijpassend leermiddelenpakket ter waarde van €50, -

Locatie volgt. (regio Tilburg - Breda)