top of page

workshop         nieuw    

vermenigvuldigen 

Investeren in vermenigvuldigen is ook investeren in delen, breuken, procenten en verhoudingen.

Reden genoeg om de didactiek van het vermenigvuldigen eens tegen het licht te houden.

We gaan je inspireren.

nieuw

In het vermenigvuldigonderwijs wordt vooral gefocust op het leren van de tafels.

Er wordt eindeloos getraind in het memoriseren, het uit het hoofd leren van de basistafels., eigenlijk best vreemd. 

Ondanks al die inspanningen blijft er geklaagd worden over de slechte beheersing van de basistafels, en het gebrek aan inzicht bij de grotere vermenigvuldigingen.

Tijd om een nieuwe fase aan het vermenigvuldig onderwijs toe te voegen; een nieuw soort introductiefase!

Wil je dat, 

 • leerlingen de basistafels goed beheersen?

 • leerlingen begrijpen waar het om gaat bij vermenigvuldigen en delen?

 • leerlingen niet vast lopen bij grotere vermenigvuldigingen?

 • het onderwijs in dit domein aantrekkelijk en betekenisvol is?

 • er input komt om een schoolbrede leerlijn voor vermenigvuldigen neer te zetten?

 • er goede resultaten komen…. er winst wordt behaald?

 

In deze workshop:

 • Gaan we op zoek naar een didactiek die vanuit inzicht opbouwt naar automatisering.  

 • Ervaar je dat een goed onderbouwde didactiek niet alleen leidt tot betere beheersing van de basistafels maar ook een veel hoger niveau van sommen oplevert.

 • Richten we ons niet alleen op de som maar op het proces dat ervoor zorgt dat de som doet slagen.

 • Wordt de echte wereld in relatie tot vermenigvuldigen bestudeerd, 

 • Krijg je input om leerlingen te motiveren om te leren vermenigvuldigen.

Kortom, we voorzien je van praktische ideeën om leerlingen tot inzicht en automatisering te brengen.

Daarbij is een grote rol weggelegd voor actieve, speelse en onderzoekende leerrollen.

DATA WORKSHOP-dagen:

 

Dinsdag 06 februari 2024

van 16.00 tot 19.30 uur

Er wordt gezorgd voor een broodjesmaaltijd.

Locatie: Dependance Triangel, Nazarethstraat 76, 5021 VX Tilburg

Kosten € 375,- exclusief B.T.W. per deelnemer

Dit bedrag is inclusief lunch en een bijpassend leermiddelenpakket.

bottom of page